"Samarbete bygger på en långsiktig kundrelation där begrepp som öppenhet, lojalitet och förtroende kännetecknar det dagliga arbetet."

Om oss

Ekonomiföretaget är auktoriserat i FAR sedan 2011 och i StyrelseAkademien sedan 2017.

Vår samlade kompetens är strategisk sammansatt för att tillmötesgå våra klienters behov och hålla en mycket hög kunskaps- och utbildningsnivå med både redovisnings- och civilekonomer samt redovisningskonsulter. Vi är auktoriserade inom både redovisning, lön och bolagsstyrning.

Det är viktigt för oss att samtliga anställda utvecklas i sina roller och prioriterar därför löpande vidareutbildning.


Våra medarbetare

Image

Susanne Baehring

Verkställande Direktör


Image

Sofia Manousaridou

Redovisning & Administration


Image

Anna-Lena Rydberg

Redovisningskonsult


Image

Ahmed Al Nemr

Redovisningsekonom


Image

Stefan Johansson

Auktoriserad Redovisningskonsult


Image

Timothy Nilsson

Redovisning & Administration


Image

Linda Göransson

Auktoriserad Lönekonsult


Image

Carina Wickmark

Redovisning & Lön


Image

Anders Jansson

Styrelseordförande


Vår vision

Bolagets målsättning är att utföra tjänster med högsta kvalitet anpassade för att ge våra klienter strategiska fördelar och samtidigt vara en kompetent och genuin samarbetspartner.

Vi är ett mindre företag som värdesätter nära, långsiktigt samarbete med våra klienter. Det är viktigt för oss att alla känner trygghet och förtroende i samarbetet.

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som sätter medarbetarnas kompetens i fokus.

Vi tar ansvar för en hel tjänst eller delar av en tjänst inom ovanstående områden som motsvaras av kundens behov, önskemål och förutsättningar. Vår inställning är att arbetet ska utföras på ett sådant sätt att Ni ska känna trygghet i förvissningen om att vårt samarbete bygger på en långsiktig kundrelation där begrepp som öppenhet, lojalitet och förtroende kännetecknar det dagliga arbetet. Tillgänglighet och flexibilitet kan inte nog betonas i ett tjänsteföretag som vårt.

Ekonomiföretagets samlade kompetens är strategiskt sammansatt för att så långt som möjligt täcka kundens behov och önskemål inom Ekonomitjänster, Redovisning, Löne- och Personaladministration inom ett och samma företag.
Vi finns i Helsingborg, på Kavalleristen.
Ni når oss på tel. 042-28 22 25 eller info@ekonomiforetaget.se

Vår historia

Ekonomiföretaget startades 1992 och har sedan dess utfört tjänster inom redovisning, bokslut, löne- och personaladministration samt företagsadministration, ekonomisk strategi och bolagsstyrning. 2011 auktoriserades bolaget i FAR och 2017 även i StyrelseAkademien.

Ekonomiföretaget har klienter inom varierande branscher och storlek både inom och utanför Sverige, varav vissa samarbeten påbörjades redan 1992, vänligen se ett axplock under referenser.

I samband med starten 1992 fick bolaget givande stöd i form av rådgivning från Nyföretagarcentrum där Ekonomiföretaget numera är bidragsgivande partner. Bolaget stöder även andra samhällsutvecklande initiativ i Helsingborg.

Bolaget har under åren, enligt vår strategiska plan, växt till totalt 8 medarbetare och har ett aktivt styrelsearbete med extern styrelseordförande.

Historien kan även beskriva framtiden där vi fortsatt prioriterar långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners där begrepp som öppenhet, lojalitet och förtroende kännetecknar det dagliga arbetet och samtidigt sätter medarbetarna i fokus.